preloader
image

Ái Trân

• Bài tập thực hiện trong quá trình học:

Ai-Tran-assignment

Ai-Tran-assignment

• Nhận xét sau khoá học:

“Anh dạy hay quá đáng lắm luôn, lớp học dành cho người chăm làm bài tập :))) thực hành nhiều và thích quan sát :D anh Hoan dạy như mở ra chân trời mới cho hoạ sĩ, [bài bảng] lớp lang dễ hiểu, cám ơn anh đã dạy, tạo nền tản cảm hứng để em sculpt :D, cơ mà kiến thức nặng thật đối với “đứa một chữ anatomy bẻ đôi không biết”. Lớp này là môn bắt buộc cho character artist :D”