preloader
image

Bành Minh Kiệt

• Bài tập thực hiện trong quá trình học:

Minh-Kiet-assignment

Minh-Kiet-assignment

Minh-Kiet-assignment

• Nhận xét sau khoá học:

“Theo em thấy bài cũng thuộc dạng hơi nặng nặng :p, nhưng mà loading hết công suất + làm bài tập thì vẫn hiểu ạ :3”