preloader
image

Đức Anh

• Bài tập thực hiện trong quá trình học:

Duc-Anh-assignment

Duc-Anh-assignment

Duc-Anh-assignment

Duc-Anh-assignment

• Nhận xét sau khoá học:

“Anh Hoan dạy rất hay, anh hay dùng những ví dụ vui vui để học viên dễ tiếp thu bài hơn, học xong em tự giải đáp được những điều mơ hồ về anatomy mà xưa nay em không hiểu! "