preloader
image

Nguyễn Đức Cường

• Bài tập thực hiện trong quá trình học:

Duc-Cuong-assignment

Duc-Cuong-assignment

Duc-Cuong-assignment

Duc-Cuong-assignment

• Nhận xét sau khoá học:

“_Bạn có quá nhiều thời gian rảnh nhưng không biết dùng vào đâu?? _Bạn dốt tiếng Anh và tiếng Latin? trí nhớ kém nhưng lại muốn cân tất cả _Bạn đi tập gym nhưng không biết mấy cái bài tập này có tác dụng gì?? _Đây chính là khóa học giải phẫu dành cho bạn! ***Bonus giảng viên body đẹp cho nhiều bài thực hành nude painting tại lớp.”