preloader
image

Minh Hoàng

• Bài tập thực hiện trong quá trình học:

kwon-assignment

kwon-assignment

kwon-assignment

• Nhận xét sau khoá học:

“Wo`, sau khóa học thì mình thấy nó rất cần cho mọi người, ai có thể nên đăng kí học để sắp xếp lại các kiến thức về giải phẫu đã có hoặc ai chưa biết thì nên học luôn đừng ngại, cá nhân mình thấy rất tốt. Cái nữa là khối lượng kiến thức nhiều, vậy nên khi học nên học từ vựng chắc ngay từ những bài đầu để dễ đi sâu hơn về sau.”