preloader
image

Lê Ý Lâm

• Bài tập thực hiện trong quá trình học:

Le-Y-Lam-assignment

Le-Y-Lam-assignment

Le-Y-Lam-assignment

• Nhận xét sau khoá học:

“Đi học đi mấy bạn! Ảnh dạy hay lắm lắm luôn! :”3”