preloader
image

Mai Văn Tuyển

• Bài tập thực hiện trong quá trình học:

Van-Tuyen-assignment

Van-Tuyen-assignment

Van-Tuyen-assignment

• Nhận xét sau khoá học:

“Ngày cuối của 8 tuần nhức não với Anatomy của thầy Trọng Hoan. Khoá học dành cho các bạn artists nhưng mình nghĩ ai cũng nên trang bị kiến thức này. Nó giúp mình hiểu về cơ thể mình hơn, học xong khoá học mình cảm thấy cơ thể này thật quý báu. Với lượng kiến thức khổng lồ và sự nhiệt huyết của Thầy Trọng Hoan đã giúp mình có thêm một nền tảng tốt hơn để đi sâu hơn nữa về nghiên cứu giải phẫu. Các bạn làm sculpt, animation, characters … hay các bạn làm về cấu trúc, nghệ thuật thì đều cần trang bị kiến thức này là điều tiên quyết. Hãy tham gia khoá giải phẫu nhé.”