preloader
image

Mỹ Ngọc

• Bài tập thực hiện trong quá trình học:

My-Ngoc-assignment

My-Ngoc-assignment

My-Ngoc-assignment

My-Ngoc-assignment

• Nhận xét sau khoá học:

“Khóa học cực kì hay và hữu ích, bạn nào có nhu cầu không thích vẽ bùa hay chép ref trong vô thức thì nên học.”

  • Mỹ Ngọc

  • Công việc

    2D Artist
  • Tham gia các khoá

    HAA02