preloader
image

Quang Phúc

• Bài tập thực hiện trong quá trình học:

Phuc-Dang-assignment

Phuc-Dang-assignment

Phuc-Dang-assignment

Phuc-Dang-assignment

• Nhận xét sau khoá học:

“Nói chung là đầy đủ thông tin với công cụ cơ bản để intro vào giải phẫu,nhưng em có cảm giác là hơi nhanh, nên tới khúc giải phẫu cẳng chân là em không nhớ gì nữa”