preloader
image

Trần Đăng Khoa

• Bài tập thực hiện trong quá trình học:

Dang-Khoa-assignment

Dang-Khoa-assignment

Dang-Khoa-assignment

Dang-Khoa-assignment

• Nhận xét sau khoá học:

“Giải phẫu mà học thầy Trọng Hoan thì siêu chuẩn rồi. Các bạn mại dô nhé!”